Có thật sự: "Chỉ cần người đồng tính nhìn một người khác giới và khen đẹp nhiều lần" thì "tâm tính sẽ thay đổi"?


Có thật sự: "Chỉ cần người đồng tính nhìn một người khác giới và khen đẹp nhiều lần" thì "tâm tính sẽ thay đổi"? 4 tháng trước 90

Có thể tự ám thị từ đồng tính thành dị tính?

Gần đây, một clip về buổi giảng của một người phụ nữ, nói về tình yêu đồng giới, người đồng tính đang gây nhiều quan điểm trái chiều của cư dân mạng xã hội. Đặc biệt, trong bài giảng tại khóa tu, khi giải đáp một câu hỏi về tình yêu đồng giới, người này đã đưa ra một loạt những quan điểm sai lệch về người đồng tính nói riêng và LGBT nói chung.

Đầu tiên, khi có một người hỏi về đồng tính và thừa nhận xu hướng tính dục của mình trước mọi người, tất cả đều rất tích cực, vỗ tay, hưởng ứng. Đến khi người giảng "pháp" trả lời thì mọi chuyện khác hẳn.

Theo ý kiến của người giảng cho rằng, "đồng tính là nghiệp" và "các "bạn nữ bị đồng tính", "các bạn chỉ cần ngồi yên một chỗ, ngắm các bạn nam. Cái này đẹp thế. Hot boy thế. Và tâm các bạn sẽ được thay đổi"!

Có thật sự tâm được thay đổi nếu tự ám thị mình và đang nghĩ rằng mình đang vận dụng Phật pháp? Người nói có đang thấu triệt giáo lý của Phật học ở mức cơ bản?

Clip bài giảng về đồng tính gây xôn xao cộng đồng mạng

TCùng chủ đề